k. konwicki.art.pl
O twórczości Tadeusza Konwickiego

1954

Żelazna kurtyna Scenariusz filmowy

Omówienie

Scenariusz propagandowego filmu „Kariera”, który powstał jeszcze w 1954 roku, wyreżyserowany przez Jana Koechera. Najpierw powstała nowela filmowa — napisał ją Tadeusz Konwicki z Wiktorem Woroszylskim, z którym się wówczas przyjaźnił. Kiedy Woroszylski wyjechał na studia do ZSRR, Konwickiego oddano pod opiekę Kazimierza Sumerskiego, z którym nowelę rozpisał młody autor na scenariusz. Wspomnienie tego okresu oraz ludzi, o których wówczas otarł się Konwicki, a także komentarz do samego incydentu artystycznego — można przeczytać w „Pamiętam, że było gorąco”, s. 12-14.

© 2006 Przemysław Kaniecki

konwicki.art.pl > Twórczość > Twórczość do 1956 roku > Żelazna kurtyna

z Google

© 2006-2009 Pracownia Kultury Współczesnej
Opracowała Emilia Walczak, Zaprojektował Tomasz Kojder. HTML CSS