k. konwicki.art.pl
O twórczości Tadeusza Konwickiego

1967, druk. 1972

TROCHĘ APOGEUM Fragment scenariusza nigdy niezrealizowanego

„Literatura” 1972, numery: 2-6.

Omówienie

Fragment scenariusza do filmu, który nigdy nie został zrealizowany; fragment — ponieważ nie pozwolono nawet na wydrukowanie całości. Tadeusz Konwicki mówił o swoim zamyśle: Jest to coś w rodzaju „gazety filmowej” — życia na gorąco w Pałacu Kultury. Przekrój życia, gorący dzień w Warszawie, Dos Passos w Pałacu Kultury. Było to pomyślane na tej zasadzie, że Pałac Kultury jest jakby Wieżą Babel, kulą ziemską, wszechświatem i dzieje się w nim wszystko. Cenzura bała się tego tekstu, bo Pałac to prezent od Stalina, a tu jakieś podejrzane asocjacje.1

© 2006 Przemysław Kaniecki

1 St. Bereś, Pół wieku czyśćca. Rozmowy z Tadeuszem Konwickim, Kraków 2003, s. 162.

konwicki.art.pl > Twórczość > Scenariusze > TROCHĘ APOGEUM

z Google

© 2006-2009 Pracownia Kultury Współczesnej
Opracowała Emilia Walczak, Zaprojektował Tomasz Kojder. HTML CSS