k. konwicki.art.pl
O twórczości Tadeusza Konwickiego

1986

Pół wieku czyśćca. Rozmowy z Tadeuszem Konwickim Wywiad-rzeka

Omówienie

Wywiad-rzeka, przeprowadzony przez Stanisława Beresia, pseud. Stanisław Nowicki. Rozmowy przeprowadzone zostały w domu pisarza-reżysera na przełomie wiosny i lata 1984 roku, czyli w czasie jego niebytu w oficjalnym polskim życiu kulturalnym. Ich zapis uzupełniony został o cytaty pochodzące ze ścieżki dźwiękowej nakręconego w tym samym czasie dokumentu Andrzeja Titkowa „Przechodzień”. „Pół wieku czyśćca” ukazało się w drugim obiegu w 1986 roku (w oficynie „Przedświt” oraz wydawnictwie emigracyjnym „Aneks”). Stanowi najważniejszy komentarz Tadeusza Konwickiego do własnej twórczości (z którego w niniejszym zarysie-opracowaniu internetowym skwapliwie korzystamy), relacja wspomnieniowa jest zaś podstawą dla każdego biografa twórcy (dla nas też). „Pół wieku czyśćca” to także niezwykłe świadectwo czasów, w których wywiad powstawał.

© 2006 Przemysław Kaniecki

konwicki.art.pl > Twórczość > Wywiady-rzeki i filmy… > Pół wieku czyśćca

z Google

© 2006-2009 Pracownia Kultury Współczesnej
Opracowała Emilia Walczak, Zaprojektował Tomasz Kojder. HTML CSS