k. konwicki.art.pl
O twórczości Tadeusza Konwickiego

1953

Podróż w lata sześćdziesiąte naszego wieku Reportaż

Reportaż wydrukowany w zbiorze: Tadeusz Papier, Tadeusz Konwicki, „Nad Wisłą i Pilicą”, „Książka i Wiedza” 1953.

konwicki.art.pl > Twórczość > Twórczość do 1956 roku > Podróż w lata sześćdziesiąte naszego wieku

z Google

© 2006-2009 Pracownia Kultury Współczesnej
Opracowała Emilia Walczak, Zaprojektował Tomasz Kojder. HTML CSS