k. konwicki.art.pl
O twórczości Tadeusza Konwickiego

2001

Pamiętam, że było gorąco Wywiad-rzeka

Rozmowy przeprowadzili K. Bielas i J. Szczerba.

konwicki.art.pl > Twórczość > Wywiady-rzeki i filmy… > Pamiętam, że było gorąco

z Google

© 2006-2009 Pracownia Kultury Współczesnej
Opracowała Emilia Walczak, Zaprojektował Tomasz Kojder. HTML CSS