k. konwicki.art.pl
O twórczości Tadeusza Konwickiego

1987

BOHIŃ Powieść

Omówienie

Powieść będąca m.in. nostalgiczną apoteozą Wileńszczyzny. Konwicki kreuje tu losy swojej nieznanej babki — Heleny. I jako że płynie w jego żyłach ta sama krew, obarcza babkę także wybujałą samoświadomością, na miarę swojej własnej. I znowu: idylla całego zaściankowego spokoju, malowniczość krajobrazów, magia koegzystencji człowieka z naturą przegrywają z jego złą kondycją psychiczną i ogólną traumą popowstaniową. A więc Konwicki znajduje sobie doskonałe tło dla snucia dywagacji natury sentymentalno-egzystencjalnej, dających upust jego osobistym, prywatnym, intymnym potrzebom wewnętrznym oraz możliwość oskarżenia krzywdzącej polskiej historii po raz kolejny. (…) ja nie szukam pocieszenia i nie potrzebna mi jest prawda, bo ja ją sam tworzę.

© 2006 Emilia Walczak

konwicki.art.pl > Twórczość > Twórczość dojrzała… > BOHIŃ

z Google

© 2006-2009 Pracownia Kultury Współczesnej
Opracowała Emilia Walczak, Zaprojektował Tomasz Kojder. HTML CSS