k. konwicki.art.pl
O twórczości Tadeusza Konwickiego

Biografia

Biogram w przygotowaniu.

Zdjęcie z rodzinnej kolekcji Pana Jerzego R. Golowkina; w dolnym rzędzie — drugi z lewej — Tadeusz Konwicki

Serdeczne podziękowania dla Pana Jerzego R. Golowkina za życzliwe udostępnienie zdjęcia.

konwicki.art.pl > Biografia

z Google

© 2006-2009 Pracownia Kultury Współczesnej
Opracowała Emilia Walczak, Zaprojektował Tomasz Kojder. HTML CSS